Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.

Artikel 3.

Werkwijze.

Lid
4

Als praeses van het consistorie fungeert de praeses van de kerkeraad, terwijl — als de scriba van de kerkeraad geen ouderling is — een der ouderlingen als scriba van het consistorie optreedt.