Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.

Artikel 3.

Werkwijze.

Lid
1

De kerkeraad komt in de regel eens per maand, doch tenminste zes maal per jaar bijeen.