Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.

Artikel 2.

Arbeidsveld.

Lid
5

In gemeenten met minder dan 1000 zielen kan bij plaatselijke regeling worden vastgesteld, dat de werkzaamheden, opgedragen aan het consistorie, worden verricht door de kerkeraad in zijn geheel.