Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.

Artikel 2.

Arbeidsveld.

Lid
1

De kerkeraad heeft inzonderheid tot taak
te onderhouden de dienst des Woords en der sacramenten;
opzicht te houden naar de bepalingen van de ordinantie voor het opzicht;
leiding te geven aan de opbouw der gemeente en haar dienst in de wereld;
de agenda te bespreken van de eerstvolgende classicale vergadering;
het verslag te behandelen van zijn afgevaardigden ter classicale vergadering en
te verrichten datgene, wat naar de orde der Kerk van hem wordt gevraagd.