Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.

Artikel 1.

Samenstelling.

Lid
3

Predikanten voor bijzondere werkzaamheden en predikanten voor buitengewone werkzaamheden, indien zij aan de gemeente zijn verbonden, hebben mede zitting in de kerkeraad.