Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Dit artikel is van toepassing verklaard op een dienaar des Woords, die in een volledige dagtaak als godsdienstleraar aan middelbare of andere scholen benoemd wordt. Hij kan dan ook beroepen worden door de gemeente waar zich de betreffende school bevindt, terwijl eveneens een proponent die als zodanig benoemd wordt, door een dergelijke gemeente kan worden beroepen.

Sneek 1969, art. 325