Wijziging in de artikelen 56, 57, 59, 60, 62, 65, 66-74 en de Slotbepaling van het Algemeen Reglement; toevoeging van VIII Additioneele Artikelen met bijbehoorende Invoeringsbepalingen bij het Algemeen Reglement ter zake van het bijeenkomen van de Nederlandsche Hervormde Kerk in Generale Synode.

De artikelen 56, 57, 59 en 60 van het Algemeen Reglement komen te vervallen.
In art. 62 van het Algemeen Reglement worden geschrapt van lid 2 in regel 13 de woorden „onderwerpt zij het aan”, voorts de regels 14-23 en in regel 24 het woord „verklaart”. 1)
Van art. 65 van het Algemeen Reglement vervalt de eerste alinea.
De artikelen 66-74 en de Slotbepaling van het Algemeen Reglement komen te vervallen. Na art. 65* van het Algemeen Reglement worden in plaats van de „Tweede Afdeeling: De Algemeene Synodale Commissie” toegevoegd de navolgende VIII Additioneele Artikelen met bijbehoorende Invoeringsbepalingen.
De samenstelling en de werkzaamheden der Algemeene Synodale Commissie worden op den grondslag van het VIe der Additioneele Artikelen beschreven in no. 12-no. 19 der Invoeringsbepalingen.


1) In verband met een andere regelbreedte in de nieuwe uitgave der Reglementen, moet deze al. worden gelezen als volgt: „In art. 62 van het Algemeen Reglement worden geschrapt van lid 2 de woorden onderwerpt zij het aan .... zich tegen verklaart,".