IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
37

1. Oordeel en hulp

In de regionale vergaderingen zal worden gevraagd of er iets is waarin een kerk het oordeel en de hulp van de zusterkerken nodig heeft.

2. Op elkaar acht geven

De regionale vergaderingen dragen er zorg voor dat de in haar samenkomende kerken elkaar op de hoogte stellen van de arbeid der ambtsdragers, opdat deze kerken elkaar kunnen bijstaan, op elkaar acht kunnen geven en elkaar intijds christelijk mogen vermanen wanneer iemand nalatig bevonden wordt.
Het staat een regionale vergadering vrij, hiertoe enigen uit haar midden aan te wijzen die de kerkeraden bezoeken en over hun bevinding rapporteren.