Gereformeerde Gemeenten (1907)

contact

Kerkelijk Bureau Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
telefoon: 0348 48 99 00
e-mail: kbgg@cbgg.nl

contactpersoon

drs. M. Golverdingen
Admiraalsplein 227
3317 BD Dordrecht
telefoon: 078 303 00 45
e-mail: mgolverdingen@kliksafe.nl

 

 

 

over het kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten

Kerkorde (editie 1907)
ds. G.H. Kersten, Kerkelijk Handboekje, 19612
Kerkorde (editie 2008)
commissie kerkorde: In orde (1999)
deputaten kerkorde: In goede orde (2008)
De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik (2008)

commentaar:
ds. K. de Gier, De Dordtse Kerkorde (1989)

capita selecta:
ds. M. Golverdingen, Kandidaatstelling en approbatie (1985)
ds. M. Golverdingen, Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie (1997)
ds. M. Golverdingen, Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1999)
ds. M. Golverdingen, Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak. Een kennismaking met ‘In Orde’ (2000)
ds. M. Golverdingen, Gereformeerd Kerkrecht (catecheseles) (2002)
J. Mastenbroek, De tucht over de letter (1985)
ds. W. Silfhout, Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1999)

rapporten:
ds. K. de Gier e.a., Rapport (1977) van de adviescommissie
inzake de gewijzigde echtscheidingswetgeving en huwelijken van gescheidenen
(1999)