Gereformeerde Gemeenten (1907)

contact

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
telefoon: 0348 48 99 00
e-mail: info@cbgg.nl

contactpersoon

J.T. van den Berg
Smithstraat 24
8071 KW Nunspeet
telefoon: 0341 25 47 25
e-mail: j.t.vandenberg@kliksafe.nl

 

 

 

over het kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten

Kerkorde (editie 1907)
ds. G.H. Kersten, Kerkelijk Handboekje, 19612
Kerkorde (editie 2008)
commissie kerkorde: In orde (1999, door de synode ingetrokken!)
deputaten kerkorde: In goede orde (2008)
De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik (2008)

commentaar:
ds. K. de Gier, De Dordtse Kerkorde (1989)
ds. W. Silfhout, Gereformeerd Kerkrecht in kort bestek (2010), te bestellen bij de uitgever

capita selecta:
ds. M. Golverdingen, Kandidaatstelling en approbatie (1985)
ds. M. Golverdingen, Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie (1997)
ds. M. Golverdingen, Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1999)
ds. M. Golverdingen, Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak. Een kennismaking met ‘In Orde’ (2000)
ds. M. Golverdingen, Gereformeerd Kerkrecht (catecheseles) (2002)
J. Mastenbroek, De tucht over de letter (1985)
ds. W. Silfhout, Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1999)

rapporten:
ds. K. de Gier e.a., Rapport (1977) van de adviescommissie
inzake de gewijzigde echtscheidingswetgeving en huwelijken van gescheidenen
(1999)