e.a.
In goede orde
Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang
z.p.
2008

Uitgave op last van de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten door het Deputaatschap Kerkrecht.

© 2007, moet reëel 2008 geweest zijn

De taalkundig bewerkte versie van de Dordtse Kerkorde aan het slot van het boek is afzonderlijk opgenomen onder de kerkordes.