De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik

Uitgave van het Deputaatschap Kerkrecht van de generale synode 2007 der Gereformeerde Gemeenten.

Let op: deze uitgave is inmiddels vervangen door de editie van 2019 (www.gergemkerkrecht.nl).

2008