Ordinantie voor het pastoraat.

 

IV. De waarneming van het dienstwerk bij vacature.

Artikel 22.

De waarneming in met vacature gelijkgestelde gevallen.

Indien een predikant, met toestemming van de kerkeraad en van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering, om gewichtige redenen verlof is gegeven voor een daarbij te bepalen tijd van zijn standplaats afwezig te zijn, treft dat moderamen in overleg met de kerkeraaad tevens een regeling inzake de waarneming van het dienstwerk, de daaraan verbonden onkosten en de bestemming of verrekening van de aan de standplaats verbonden inkomsten.