IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
35

Beroep op een meerdere vergadering

Tegen een besluit van de kerkenraad staat beroep open op de regiovergadering, en tegen een besluit van de regiovergadering op de landelijke vergadering. De regiovergadering behandelt een beroep overeenkomstig de “Richtlijn voor de behandeling van beroepschriften door de regiovergadering”.
Tegen elk besluit is slechts één beroep mogelijk. In afwijking van de voorgaande zin staat tegen de volgende besluiten beroep open tot op de landelijke vergadering:
a. een besluit dat de leer der kerk betreft;
b. een besluit inzake schorsen van een andere ambtsdrager dan de predikant;
c. een besluit inzake schorsen of op non-actief stellen van een predikant.
Een gemeentelid, kerkenraad of regiovergadering die bij een besluit betrokken zijn geweest of belang hebben, krijgen gelegenheid in elkaars aanwezigheid te worden gehoord, maar nemen niet deel aan de beraadslagingen.
Naar de verkregen uitspraak voegt men zich, tenzij dit niet recht zou zijn voor God.