Kraemer, H.

Het vergeten ambt in de kerk

Een theologische fundering

Genre: Literatuur

’s-Gravenhage

Boekencentrum N.V.

1960

Oorspronkelijke titel:
A Theology of the Laity

Vertaald door C.A. Elink Schuurman

Copyright: Dr. H. Kraemer

Eerste druk 1960
Tweede druk 1960