|5|

Inhoud

 

I. De Hervormde kerk en het ambt — 7
II. Het apostolisch ambt — 15
III. Het ambt van de apostelen na Jesus’ hemelvaart — 30
IV. Het tweede ambt — 40
V. Bisschoppen en diakenen — 49
VI. De overdracht van het ambt — 64
VII. Samenvatting — 80
VIII. Het ambt bij de apostolische vaders — 87
IX. Het ambt in de kerkorde van de tweede eeuw — 102
X. Slot — 119