Weijland, H.B.

Om de vrijheid van het Woord

Over het kerkverenigend karakter van artikel I, lid 1-4 van de Ontwerp Kerkorde

Genre: Literatuur

Kampen

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1993

ISBN: 90-73954-05-3

Afscheidscollege gegeven bij gelegenheid van zijn emeritering als hoogleraar Kerkrecht aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 11 juni 1993

(Kamper Oraties 1)