II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.

Het Kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Derde afdeeling.

Het Provinciaal Kerkbestuur.

De gewone vergaderingen worden gehouden drie malen ’s jaars, op de eerste Woensdagen der maanden Mei, Augustus en October. Zij kunnen echter worden uitgesteld of vervroegd, indien de omstandigheden dit vereischen.
De president heeft het regt, en is, door twee leden hiertoe schriftelijk verzocht zijnde, verpligt, buitengewone vergaderingen te beschrijven.
De gewone vergaderplaatsen der Provinciale Kerkbesturen zijn:
voor Gelderland, Arnhem;
voor Zuidholland, ’s Gravenhage;
voor Noordholland, Amsterdam;
voor Zeeland, Middelburg;
voor Utrecht, Utrecht;
voor Friesland, Leeuwarden;
voor Overijssel, Zwolle;
voor Groningen, Groningen;
voor Noordbrabant, ’s Hertogenbosch;
voor Drenthe, Assen.
De Commissie voor de Waalsche Kerken zal vergaderen te ’s Gravenhage, Amsterdam of Utrecht, of ter plaatse waar de Réunie vergadert, en het Kerkbestuur van Limburg te Maastricht.