Evers, H.

Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk

Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947)

Genre: Literatuur

Zoetermeer

Uitgeverij Boekencentrum

2000

ISBN: 90-239-0729-9

(Proefschrift Universiteit Utrecht)