Dekker, J.

Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven

getoetst aan de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht, toegespitst op de vragen van het kerkverband

Genre: Literatuur

1991

Bijvakscriptie Kerkrecht aan de TUA.