Kamphuis, J.

Kerkelijke besluitvaardigheid

Over de bevestiging van het gereformeerde kerkverband in de jaren 1574 tot 1581/2 ondanks de oppositie van het confessioneel en kerkelijk indifferentisme, zoals deze oppositie inzonderheid vanuit Leiden werd gevoerd

Genre: Literatuur

Groningen

Uitgeverij De Vuurbaak

1970

ISBN: 90-6015-067-8

Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 10 December 1969

(Kamper Bijdragen 5)