Wederopneming van de afgesnedene

Wanneer iemand, die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil verzoenen met de gemeente door boetvaardigheid, zo zal hetzelve vóór de handeling des Avondmaals, of anderszins naar gelegenheid, tevoren der gemeente aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden Avondmaal (zoverre niemand iets weet voor te brengen ter contrarie) openbaarlijk met professie zijner bekering weder opgenomen worde, volgens het formulier daarvan zijnde.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Terugkeer in de gemeente
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 78
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 78
Kerkorde GG (2008) Art. 78
Kerkorde GKN (1905) Art. 78
Kerkorde GKSA (2000) 78

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 78
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.13