De kerkelijke censuur

Gelijkerwijs de christelijke straf geestelijk is, en niemand van het burgerlijke gericht of straf der overheid bevrijdt, alzo wordt ook, benevens de burgerlijke straf, de kerkelijke censuur noodzakelijk vereist, om de zondaar met de kerk en zijnen naaste te verzoenen, en de ergernis uit de gemeente van Christus weg te nemen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Opzicht

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 71
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 71
Kerkorde GG (2008) Art. 71
Kerkorde GKN (1905) Art. 71
Kerkorde GKSA (2000) 71

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.7