Kerkelijke Huwelijksbevestiging

Alzo bevonden wordt, dat tot nog toe verscheiden gebruiken in huwelijkse zaken alom onderhouden zijn, en nochtans wel oorbaar is gelijkvormigheid daarin gepleegd te worden, zo zullen de kerken blijven bij het gebruik, ’t welk zij conform Gods Woord en voorgaande kerkelijke ordinantiën tot nog toe onderhouden hebben, totdat bij de hoge overheid (die men daartoe met den eersten zal verzoeken) een generale ordonnantie, met advies der kerkendienaren, daarop gemaakt zal zijn, tot dewelke deze kerkenordening zich in dit stuk refereert.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Huwelijksinzegening

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 70
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 70
Kerkorde GG (2008) Art. 70
Kerkorde GKN (1905) Art. 70
Kerkorde GKSA (2000) 70

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 70

CAPITA SELECTA
Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1989)
Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1998)

RAPPORT
Rapport (1977) van de adviescommissie inzake de gewijzigde echtscheidingswetgeving en huwelijken van gescheidenen