De bediening des Doops

Het verbond Gods zal aan de kinderen der christenen met de Doop, zo haast als men de bediening deszelven hebben kan, verzegeld worden, en dat in openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. Doch ter plaatse waar niet zovele predikatiën gedaan worden, zal men een zekere dag in de week verordenen, om den Doop extra-ordinaarlijk te bedienen, zo nochtans, dat ’t zelve zonder predikatie niet geschiede.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop
Vroegdoop

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 56
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 56
Kerkorde GG (2008) Art. 56
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKSA (2000) 56

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 56