De Boekencensuur

Niemand van de gereformeerde religie zal zich onderstaan eenig boek of schrift van hem of van een ander gemaakt of overgezet, handelende van de religie, te laten drukken, of anderszins uit te geven, dan ’t zelve vooraf doorzien en goedgekend zijnde van de dienaren des Woords zijner classis, of particuliere synode, of professoren der theologie van deze provinciën, doch met voorweten zijner classis. 


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Boekencensuur

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 55
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 55
Kerkorde GG (2008) Art. 55
Kerkorde GKN (1905) Art. 55

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 55

CAPITA SELECTA
De tucht over de letter