Ondertekening der belijdenis door de Dienaren des Woords, enz.

De dienaren des Woords Gods, en desgelijks de professoren in de theologie (’t welk ook den andere professoren wel betaamt) zullen de belijdenis des Geloofs der Nederlandse Kerken ondertekenen, en de dienaren des Woords, die zulks refuseren, zullen de facto in hun dienst door de kerkenraad of de classis opgeschort worden, tot ter tijd toe dat zij zich daarin geheellijk verklaard zullen hebben, en indien zij obstinatelijk in weigering blijven, zullen zij van hun dienst geheellijk afgesteld worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 52
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 53
Kerkorde GG (2008) Art. 53
Kerkorde GKN (1905) Art. 53
Kerkorde GKSA (2000) 53

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 53