De diaconale vergadering

Insgelijks zullen de diakenen alle weken tezamen komen, om met aanroeping des Naams Gods, van de zaken, hun ambt betreffende, te handelen; waartoe de dienaren goede opzicht zullen nemen, en des noods zijnde, zich daarbij laten vinden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Diaconale vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 40
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 40
Kerkorde GG (2008) Art. 40
Kerkorde GKN (1905) Art. 40
Kerkorde GKSA (2000) 40

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 40