Credentie-brieven, Instructiën en het recht van Keurstem

Die tot de samenkomsten afgezonden worden, zullen hun credentiebrieven en instructiën, ondertekend zijnde van degenen die ze zenden, medebrengen, en deze zullen alleen keurstemmen hebben.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Credentiebrief
Instructie
Stemrecht in een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 33
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 33
Kerkorde GG (2008) Art. 33
Kerkorde GKN (1905) Art. 33
Kerkorde GKSA (2000) 33

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 33