Vierderlei samenkomsten

Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden: de kerkenraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode, en de generale of nationale.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 29
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 29
Kerkorde GG (2008) Art. 29
Kerkorde GKN (1905) Art. 29
Kerkorde GKSA (2000) 29

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 29