De verkiezing der Ouderlingen

De ouderlingen zullen door het oordeel des kerkenraads en der diakenen verkozen worden; zo dat het naar de gelegenheid van een ieder Kerk vrij zal zijn, zo veel ouderlingen als er van node zijn, aan de gemeente voor te stellen, om van die zelve — ten ware dat er enig beletsel voorviel — geapprobeerd en goedgekend zijnde, met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden; of een dubbel getal, om het halve deel bij de gemeente verkoren te worden, en op dezelfde wijze in den dienst te bevestigen, volgens het formulier daarvan zijnde.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Benoeming van ouderlingen en diakenen
Instemming van de gemeente
Bevestiging van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 22
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 22
Kerkorde GG (2008) Art. 22
Kerkorde GKN (1905) Art. 22
Kerkorde GKSA (2000) 22

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 22

CAPITA SELECTA
Kandidaatstelling en approbatie