Gelijkheid in het ambt

Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden, aangaande de lasten van hun dienst, mitsgaders ook in andere dingen, zoveel mogelijk is, volgens het oordeel des kerkenraads, en (dies van node zijnde) der classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Collegialiteit
Taakverdeling tussen ambtsdragers

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 17
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 17
Kerkorde GG (2008) Art. 17
Kerkorde GKN (1905) Art. 17
Kerkorde GKSA (2000) 17

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 17