Het ambt der Dienaren

Der dienaren ambt is, in de gebeden en bediening des Woords aan te houden, de sacramenten uit te reiken, op hun medebroeders, ouderlingen en diakenen, mitsgaders de gemeenten, goede acht te nemen, en ten laatste met de ouderlingen de kerkelijke discipline te oefenen, en te bezorgen dat alles eerlijk en met orde geschiede.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Taak van de predikant
Taak van de ouderling

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 16
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 16
Kerkorde GG (2008) Art. 16
Kerkorde GKN (1905) Art. 16
Kerkorde GKSA (2000) 16

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 16