Het prediken op andere plaatsen

Het zal niemand geoorloofd zijn, de dienst zijner kerk onderlatende, of in geen zekere dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten consent en autoriteit der synode of classis. Gelijk ook niemand in een andere kerk enige predikatie zal mogen doen, of sacramenten bedienen, zonder bewilliging des kerkenraads.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Bevoegdheid elders

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 15
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 15
Kerkorde GG (2008) Art. 15
Kerkorde GKN (1905) Art. 15
Kerkorde GKSA (2000) 15

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 15