Van de diensten

De diakenen zullen ter plaatse waar huiszittenmeesters of andere aalmoezeniers zijn, van dezen begeren goede correspondentie met hen te willen houden, teneinde de aalmoezen te beter uitgedeeld mogen worden onder degenen die het meest gebrek hebben.