Van de diensten

De kerkenraden zullen alom toezien dat er goede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leren lezen, schrijven, spraken en vrije kunsten, maar ook hen in de godzaligheid en in de catechismus onderwijzen.