Van de diensten

In de kerken waar meer bekwame predikanten zijn, zal men het gebruik van de propositiën instellen, om door zulke oefeningen enigen tot de dienst des Woords te bereiden, volgende in dezen de orde daarvan bij deze synode speciaal gesteld.