Van de diensten

Het zal niemand, alhoewel hij een doctor, ouderling of diaken is, geoorloofd zijn de dienst des Woords en der sacramenten te betreden zonder wettig daartoe geroepen te zijn. En wanneer iemand daartegen doet en, meermalen vermaand zijnde, niet afstaat, zo zal de classis oordelen of men hem voor een scheurmaker verklaren of op enige andere wijze straffen zal.