Renkema-Hoffman, M.

Naar een nieuwe kerkenraad

Een onderzoek naar de principiële uitgangspunten van een gereformeerde ambtsstructuur in de 21e eeuw

Genre: Literatuur

Apeldoorn

Theologische Universiteit Apeldoorn

2007

ISBN: 978-90-75847-20-8

(Apeldoornse Studies no. 48)

Verkorte versie van de doctoraalscriptie voor het hoofdvak Kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, januari 2004