Lonkhuyzen, J. van

Een ernstige fout

Het besluit der Generale Synode te Assen inzake de afzetting van een of meer kerkeraden gewogen en te licht bevonden

Genre: Literatuur

Chicago

The Christian Literature Publishing Co.

1926