|3|

Inhoud

 

1 Kerk zijn met elkaar — 5
1.1 Inhoudelijke bepalingen — 5
1.2 Organisatorische aspecten — 9
1.3 De generale synode — 11
1.4 Bijlage — 11

2 De naam van de voorzitter van de regionale classicale vergadering — 15
2.1 Inhoud van de functie — 15
2.2 Titel — 15
2.3 Conclusie — 16

3 Kerkelijke Presentie — 18
3.1 Territoriaal en eenheid in verscheidenheid — 19
3.2 Open plekken — 19
3.3 Opheffen — 20
3.4 Opheffen, en dan? — 20
3.5 Nieuwe initiatieven — 21

4 Predikant en mobiliteit — 23
4.1 Predikant en de betekenis van mobiliteit — 23
4.2 Handreiking voor de gesprekken over de kwaliteit van de verbintenis tussen gemeente en predikant en eventuele mobiliteit van de predikant — 24
4.3 Kansen voor mobiliteit — 24
4.4 Hoe verder na 12 jaar: twee scenario’s — 25
4.5 Verruiming kerkordelijke mogelijkheden voor tijdelijk dienstverband predikanten — 27
4.6 Bijlage — 28

5 Vereenvoudiging regelgeving en het back-to-basics brengen van de kerkorde, alsmede het beheer — 30
5.1 Hoe brengen wij de kerkorde ‘back to basics’? — 30
5.2 Algemene kerkordelijke kaders voor de gemeente — 32
5.3 Gemeenten met wijkgemeenten — 35
5.4 Het beheer — 36

6 Kerkelijke rechtspraak — 38
6.1 Vraagstelling vanuit Kerk 2025 — 38
6.2 Gemeenschappelijke rechtscolleges voor alle zaken — regionaal en generaal — 38
6.3 Aandachtspunten — 39
6.4 Bijlagen — 41