Heuvel, P. van den

2 Structuur en begripsomschrijving

2004

|72|

2 Structuur en begripsomschrijving

 

In dit hoofdstuk wordt in de paragrafen 2.1 tot en met 2.6 een korte uiteenzetting gegeven van de opbouw van de kerkorde en van de structuur van de Protestantse Kerk in Nederland, met name voor juridisch gebruik. Paragraaf 2.7 geeft een verklarende woordenlijst; deze bevat een toelichting op een aantal kerkordelijke aanduidingen en uitdrukkingen die van belang zijn voor het op de juiste wijze hanteren van de kerkorde.