II. De vergaderingen

Instelling van de ambten

Slechts met instemming van de classis kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Instituering
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 40
Kerkorde CGK (2010) Art. 38
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 38
Kerkorde FRCA (2003) 38
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKSA (2000) 38
Kerkorde GKv (2014) B33
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 37
Kerkorde vGKN (2008) 34
Kerkorde VGKSA (2005) 38

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 38