Herziening van de kerkorde art. 69 en besluit daarover

Art. 346. Bij artikel 69 van de voorlopig vastgestelde kerkorde, dat nu in behandeling komt (zie bijlage LXXVIII a, b en c), ontstaat een korte discussie over het voorstel van de commissie om in lid 2 het woord „benoemd” door „gekozen” te vervangen. Met meerderheid van stemmen besluit de synode dit voorstel niet aan te nemen, zodat het woord „benoemd” blijft gehandhaafd. Ook overigens wordt dit artikel onveranderd vastgesteld.

Het verkrijgt derhalve in de herziene kerkorde de volgende redactie:

 

e. De oecumenische synode

Artikel 69

1. De kerken zullen met andere kerken van gereformeerde belijdenis, die deze belijdenis handhaven, in gemeenschap treden door op regelmatige tijden bijeen te komen in vergaderingen, die gereformeerde oecumenische synoden worden genoemd.
2. De afgevaardigden naar deze synoden worden benoemd door de generale synode.
3. De generale synode kan zaken van algemene aard, met name die waarbij het belang van Gods koninkrijk in de gehele wereld gemoeid is, aan de oecumenische synode voorleggen.
4. Uitspraken van de oecumenische synoden zullen door de kerken, binnen door de generale synode vast te stellen grenzen, als bindend aanvaard worden.