II. De vergaderingen

Taak van praeses en scriba

Het behoort tot de taak van de praeses de zaken die behandeld moeten worden, duidelijk aan de orde te stellen. Hij moet zorgen dat de discussies ordelijk verlopen. Sprekers die een woordenstrijd voeren over kleinigheden of die zich door heftige emoties laten meeslepen, moet hij het woord ontnemen en hen berispen als ze geen gehoor geven. Zijn taak is beëindigd wanneer de vergadering gesloten is.
Naast de praeses zal een scriba worden aangewezen, die noteert wat voor schriftelijke vastlegging van waarde is.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Preses
Scriba

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 35
Kerkorde CanRC (1985) 36
Kerkorde CGK (2010) Art. 34
Kerkorde CGK (2010) Art. 35
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 34
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 35
Kerkorde FRCA (2003) 34
Kerkorde GG (1907) Art. 34
Kerkorde GG (1907) Art. 35
Kerkorde GKN (1905) Art. 34
Kerkorde GKN (1905) Art. 35
Kerkorde GKSA (2000) 34
Kerkorde GKSA (2000) 35
Kerkorde GKv (2014) B30
Kerkorde GKv (2014) E62
Kerkorde NGKerk (2011) 25
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 33
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 34
Kerkorde vGKN (2008) 32
Kerkorde vGKN (2008) 33
Kerkorde VGKSA (2005) 34

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 34