II. De vergaderingen

Opening en sluiting van de vergaderingen

Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging aangeroepen worden.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 34
Kerkorde CGK (2010) Art. 32
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 32
Kerkorde FRCA (2003) 29
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKSA (2000) 32
Kerkorde NGKerk (2011) 24
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 30
Kerkorde vGKN (2008) 26
Kerkorde VGKSA (2005) 29

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 29