II. De vergaderingen

Vier vergaderingen

Vier kerkelijke vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden: de kerkeraad, de classis, de particuliere en de generale synode.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 29
Kerkorde CGK (2010) Art. 29
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 29
Kerkorde FRCA (2003) 28
Kerkorde GKN (1905) Art. 29
Kerkorde GKSA (2000) 29
Kerkorde GKv (2014) E62
Kerkorde NGKerk (2011) 18
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 25
Kerkorde vGKN (2008) 27
Kerkorde VGKSA (2005) 28

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 28