Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 5.

De zorg voor de orde der Kerk.

In een geval, waarin naar het oordeel van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen niet door de bepalingen ener ordinantie is voorzien, brengt zij dit ter kennis van de generale synode, die voor dat geval een aanvullende voorziening treft, om vervolgens de nodig gebleken aanvulling bij de Kerk in behandeling te brengen.