Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

De commissie stelt, zo zij daarvoor aanleiding vindt of door deze daarom wordt gevraagd, de betrokkenen in de gelegenheid hun belangen persoonlijk voor haar of voor enige leden uit haar midden te bepleiten, verleent de betrokkenen op hun verzoek inzage of op hun kosten afschrift van alle op de zaak betrekking hebbende en in haar bezit zijnde oorspronkelijke stukken en zendt van haar met redenen omklede beslissing een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd, aan het lichaam, welks besluit in het geding was en aan de generale commissie.