Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Slotbepalingen.

No.
366

Het zittingsjaar van de leden der meerdere ambtelijke vergaderingen en haar organen wordt in 1951 ingekort tot een tijdvak van 8 maanden (1 Mei—31 December 1951).