Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 20.

No.
364

Ook zij, die zich reeds vóór 1 Mei 1951 in Nederland gevestigd hadden, kunnen zich naar het bepaalde in ordinantie 20-3-1 en 20-4-1 laten inschrijven, terwijl gedurende het verdere deel van het jaar 1951 zulk een inschrijving ook kan geschieden indien de betrokkene aantoont, dat de daarvoor benodigde attestaties of bewijzen door bijzondere omstandigheden in het ongerede zijn geraakt.